Cấu hình tản nhiệt

Estimated Costs: 0
1. Case - Thùng máy
2. Laptop Dell
3. VGA Card
Find components

Công ty CP Dịch Vụ GamingX

Trụ sở chính: 165 Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy -Thành phố Hà Nội Hotline: 1900 1903 * Website:www.gamingx.vn/

Accessories Price Table

Created at: June 23, 2024 16:0

No. SKU Product name Price Amount Total